Tiskové prohlášení společnosti Bonsatero s.r.o., číslo 2

Vážení uživatelé,
dovolujeme si tímto dementovat nepravdivé informace šířené provozovatelem služby ShareRapid, ať už jím je neexistující společnost ShareRapid Inc. (viz. výpis z obchodního rejstříku), nebo za touto stojící p. Urban.

Projekt SuperbShare, jakož i naše společnost Bonsatero s.r.o., nemají nic společného se službou ShareRapid, potažmo ShareRapid Inc. či dokonce p. Urbanem, od nichž se rozhodně distancujeme. Celá situace je přímým důsledkem dluhů provozovatele služby ShareRapid dosahujících milionů Kč, kdy předkládaná řešení z jeho strany zásadně vždy spočívala pouze v nejistých a zjevně nereálných příslibech, případně snahy věřitelů troskotaly na úplném nezájmu provozovatele služby ShareRapid. Provozovatel služby ShareRapid přitom nikdy neučinil žádnou reklamaci poskytovaného plnění, nežádal poskytnutí slevy, ani neukončil údajně nevýhodné smlouvy. Pouze čerpal plnění bez jeho úhrady, když tento postup věřitelé logicky nemohli dlouho tolerovat. Tím spíše, že s ohledem na neplacení dluhů tak fakticky aktivity ShareRapid financovali ze svého.

Věřitelé proto alespoň část svých pohledávek uspokojili prodejem serverů projektu ShareRapid, jež zakoupila společnost Bonsatero s.r.o. Tím ovšem provozovatel ShareRapid zcela přišel o původní obsah, kterým nadále nedisponuje a který je v dispozici společnosti Bonsatero s.r.o. Lze tak s úspěchem pochybovat, že by provozovatel služby ShareRapid byl schopen svůj projekt obnovit včetně uložených dat, když tato jednoduše nemá. Taktéž má provozovatel ShareRapid exekučně zablokovány domény share-rapid.com, share-rapid.cz a sharerapid.cz, což jednak výmluvně vypovídá o jeho způsobu podnikání a pak dále vylučuje možnost obnovení dané služby. Ostatně o podnikání provozovatele ShareRapid, který kromě uvedeného čelí i žalobám a předběžnému opatření, respektive za tímto stojícího p. Urbana, si nejlépe můžete učinit obrázek na následujících odkazech:


SuperbShare a věřitelé samozřejmě nemají v úmyslu uživatele o data uložená na serverech připravit, naopak na své náklady nabízí možnost jejich zálohování buď zdarma formou stažení s původním loginem a heslem základní rychlostí 300 kB/s, případně za úplatu při současné registraci opravdu neomezenou rychlostí. A to dle uvážení uživatelů. Jelikož pak SuperbShare novým zákazníkům nabízí bonus 300 GB při prvním dobití, tak tento je zpřístupněn též uživatelům, kteří zvolí rychlejší přístup. Domníváme se tak a věříme, že uživatelé zaniklé služby ShareRapid nemohou být v konečném důsledku nijak poškozeni, což byl i cíl a podmínka věřitelů provozovatele služby ShareRapid. Projekt SuperbShare přitom v dané souvislosti nijak nevstupuje do účtů uživatelů, tím méně tyto zneužívá. Původní přístupové údaje jsou požadovány pouze z důvodu importu dat. SuperbShare však sama provozuje úložiště s nadstandardní kapacitou a datovou propustností a nemá důvod vstupovat do účtu jiných uživatelů.

Nyní je pouze na rozhodnutí jednotlivých uživatelů, zda stáhnou svá data, případně získají náhradou za své kredity shora uvedené výhody, nebo zda budou spoléhat na plané sliby provozovatele zaniklé služby ShareRapid, které jsou, soudě z minulých zkušeností, vedeny pouze snahou vylákat další finanční prostředky. Není přitom v této souvislosti bez zajímavosti, že dle informací původního administrátora provozovatel služby ShareRapid vydal v minulosti takové množství kreditů, že jejich vyčerpání by trvalo min. 2 roky. To jen dokresluje záměry provozovatele služby ShareRapid vzhledem k uživatelům, jakož i jeho schopnost hradit své dluhy.

V Praze dne 20.2.2014.
Bonsatero s.r.o.