Tiskové prohlášení společnosti Bonsatero s.r.o.

Dovolujeme si tímto uvést na pravou míru nepravdivé a nepřesné informace, které se šíří sociálními sítěmi a blogy, a to mj. i ze strany provozovatele služby ShareRapid.

Předně bychom rádi zdůraznili, že společnost Bonsatero s.r.o. není nikterak, a to majetkově, personálně, smluvně ani fakticky, propojená s provozovatelem služby ShareRapid. Taktéž projekt SuperbShare je zcela nezávislý na projektu ShareRapid. Rozhodně se přitom ohrazujeme proti jakémukoliv spojování s provozovatelem služby ShareRapid, a to zejména z důvodů uvedených níže.

Provozovatel služby ShareRapid dlouhodobě nehradil za poskytované služby v podobě serverhousingu a konektivity a dlužil i dalším svým dodavatelům (věřitelům), což vyústilo jednak v zadržení a následný prodej serverů, na kterých byla služba ShareRapid provozována (tyto odkoupila právě společnost Bonsatero s.r.o.), a taktéž k zablokování domén share-rapid.com, share-rapid.cz a sharerapid.cz soudním exekutorem. Není přitom pravdou, že by docházelo ke sporování pohledávek věřitelů, reklamování služeb, apod., docházelo pouze k jejich neplacení, o čemž ostatně nejlépe svědčí i postup soudního exekutora. Jelikož však věřitelé v rámci svého postupu vůči provozovateli služby ShareRapid nepokládali za spravedlivé, aby dluhy provozovatele služby byli nevratně postiženi i uživatelé služby, převzala společnost Bonsatero s.r.o. v souvislosti s odkupem serverů závazek zpřístupnit uživatelům této služby po určitou dobu jejich data.

Služba ShareRapid tak byla na dotčených serverech zcela ukončena bez možnosti její obnovy. S tím, že po omezenou dobu mohou uživatelé svá data stáhnout a zálohovat, k čemuž jim společnost Bonsatero s.r.o. v rámci své dohody s věřiteli provozovatele služby ShareRapid poskytne a poskytuje potřebnou součinnost. Problematiku případných nevyčerpaných kreditů služby ShareRapid je nutno řešit s provozovatelem této služby. Nicméně společnost Bonsatero s.r.o. je ochotna o této otázce v zájmu co nejmenších škod na straně uživatelů individuálně jednat.

Věříme, že tímto je situace zcela vyjasněna a nebude tak již docházet k dalším dezinterpretacím. Je nám pak líto, že dluhy provozovatele služby ShareRapid přináší určité nepohodlí i uživatelům této služby, avšak nestalo se tak vinou naší, ani věřitelů, a činíme vše pro to, abychom je co nejvíce snížili. Věříme pak, že bez tohoto vstřícného postoje z naší strany by dopady na konečné uživatele byly podstatně závažnější.

V Praze dne 18.2.2014.
Bonsatero s.r.o.